Ενημέρωση: Συνδεθείτε με το EIPP και υποβάλετε το έργο σας δωρεάν. Τo ελάχιστο ύψος των έργων ανέρχεται τώρα σε 1 εκατ. ευρώ

Είστε φορέας υλοποίησης έργων με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) και κάντε το γνωστό σε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) σάς παρουσιάζει μια μεγάλη επιλογή βιώσιμων έργων.

Ενημερωτικό δελτίο για την ΕΠΕΕ Συνοπτική παρουσίαση της ΕΠΕΕ

FAQ

Πρόσφατα έργα

Deep geothermal Scandinavia

Energeotek has developed the innovative renewable energy system and solution NxGeo® that extracts and use the globally abundant low temperature geothermal heat.

WESTERN ŽABICA COMPLEX

The Western Žabica Complex encompasses the construction of a new bus Terminal in near vicinity of the old bus station.

AISense Gamma Locator

AISense Gamma IV is the world’s first true real-time gamma-ray locator and provides the direction vector towards a gamma-ray source in real time, within the entire solid angle of possible directions