Ενημέρωση: Συνδεθείτε με το EIPP και υποβάλετε το έργο σας δωρεάν. Τo ελάχιστο ύψος των έργων ανέρχεται τώρα σε 1 εκατ. ευρώ

Λίγα λόγια για την ΕΠΕΕ

Είστε φορέας υλοποίησης έργων με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) και κάντε το γνωστό σε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) σάς παρουσιάζει μια μεγάλη επιλογή βιώσιμων έργων.

Πρόσφατα έργα

Cartimage Medical

Surgical imaging devices to improve joint preservation and osteo-arthritis prevention

ARION: Bringing the coaching experience to the world of wearables.

Reducing the risk of injuries & improving running performance via ultra-thin smart insoles and patented coaching AI that analyses and guides runners in real-time to improve their running technique

Onni Care

Adapting our existing iot platform using ai to track and share health information with healthcare professionals to enable more efficient processes and better health outcomes (e.g. colic diagnosis)