Επιτυχημένα παραδείγματα της ΕΠΕΕ: Δείτε τις μαρτυρίες ορισμένων επιχειρήσεων που έλαβαν χρηματοδότηση αφού δημοσίευσαν τα έργα τους στην ΕΠΠΕ.

Λίγα λόγια για την ΕΠΕΕ

Είστε φορέας υλοποίησης έργων με έδρα στην ΕΕ και θέλετε να προσεγγίσετε δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο; Καταχωρίστε το έργο σας στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) και κάντε το γνωστό σε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών επενδυτών! Αρχίστε σήμερα, υποβάλλοντας το έργο σας παρακάτω.

Είστε επενδυτής που αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ; Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) σάς παρουσιάζει μια μεγάλη επιλογή βιώσιμων έργων.

Πρόσφατα έργα

More Than Carrots Database

A league table that ranks UK restaurants for the standard of their vegetarian offering. We developed a framework and analysed 1,000 restaurants in London. Our goal is to analyse 5,000 by year end.

ILAGRO

The main aim of the project is to develop a revolutionary plant protection product in form of plants resistance inducer.

Production of barbecue briquettes made from Kalamatas’ olive stones

We use a waste (crushed olive stones) as a fuel to produce lime products and the new waste of that fuel is used for creating our barbecue briquettes. We give value to our waste