Hvis du har andre spørgsmål om EIPP, kan du kontakte EIPP-teamet nedenfor.

Kontakt os

1 - GENERELLE OPLYSNINGER

 • Hvad er formålet med den Europæiske Portal for Investeringsprojekter?

  EIPP er en fælles europæisk projektplatform, som skal bygge bro mellem projektledere og investorer i EU. Den gør det muligt at øge synligheden af de investeringsmuligheder, der findes i EU.

 • Hvilken type projekter kan blive offentliggjort på portalen?

  EIPP er blevet oprettet på grundlag af artikel 15 i forordning (EU) nr. 2015/1017 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter. De nærmere detaljer om EIPP er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1942, som er ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/919 af 29. maj 2017.

  Som beskrevet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse skal et projekt for at blive accepteret til eventuel offentliggørelse på EIPP:
  - have samlede udgifter på mindst 1 mio. euro
  - høre under en af de på forhånd udvalgte sektorer med stor økonomisk merværdi (projektlederne kan vælge op til to sektorer pr. projekt)
  - gennemføres på EU’s område og ledes af en offentlig eller privat juridisk enhed, der er etableret i et medlemsland
  - være klar til at begynde inden for tre år fra indsendelsen (eller allerede være i gang)
  - overholde al gældende EU-lovgivning og national lovgivning

 • Hvem kan bruge portalen?

  EIPP er lavet til projektledere og internationale investorer i EU. Du skal logge på portalen for at indsende et projekt eller kontakte projektledere for projekter, der allerede er offentliggjort på portalen.

 • Hvordan hænger portalen sammen med de andre dele af Investeringsplanen for Europa (især EFSI)?

  De tre elementer, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 2015/1017, er uafhængige af hinanden. Offentliggørelse af et projekt på portalen er hverken en forudsætning eller en garanti for at modtage finansiering fra EFSI, fra en anden EU-institution eller via et andet finansieringsinstrument.

 • Skal jeg betale gebyr for at indsende et EIPP-projekt?

  Nej, det er gratis at indsende og få offentliggjort projekter, både for offentlige og private projektledere.

 • På hvilke sprog kan jeg indsende projekter?

  EIPP er tilgængelig på alle EU’s officielle sprog og projekter kan indsendes på alle disse sprog. Hvis du indsender projektet på et andet sprog end engelsk, vil Europa-Kommissionen sørge for en gratis oversættelse til engelsk. Dit projekt vil blive offentliggjort på EIPP på begge sprog. Den originale sprogversion vil gælde som den autentiske udgave, og den engelske oversættelse vil kun være til orientering.

 • Kan projekter, der involverer flere lande, offentliggøres på EIPP?

  Ja, på den betingelse at investeringen finder sted i alle de angivne EU-lande. Projekter, der også involverer ikke-EU-lande er også tilladt, forudsat at investeringen helt eller delvist finder sted i et EU-medlemsland.

 • Hvordan bliver projekterne screenet, inden de offentliggøres?

  Kommissionen gennemgår projekterne på grundlag af udvælgelseskriterierne i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1942, som er ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/919.
  Det er ikke hensigten med EIPP, at den skal erstatte den sædvanlige due diligence-procedure, som investorer skal følge, inden de træffer investeringsbeslutninger.

 • Er Europa-Kommissionen ansvarlig for den information om projekterne, der offentliggøres på portalen?

  Nej, det er projektlederne, der har det fulde ansvar for de projektoplysninger, der offentliggøres på portalen.

 • Hvor længe skal jeg vente på offentliggørelse af mit projekt, efter jeg har indsendt det?

  Når du har indsendt et projekt, kan du forvente, at det bliver offentliggjort efter 45 arbejdsdage. Offentliggørelsestidspunktet afhænger af, hvor klart projektet er beskrevet, og hvor hurtigt du indsender yderligere information, som du måtte blive bedt om. Det er vigtigt, at projektet er klart beskrevet, og at du hurtigst muligt indsender de dokumenter, som EIPP-teamet anmoder om.

 • Hvor længe vil mit projekt ligge på EIPP?

  I 3 år. I løbet af denne periode opfordres projektlederne til at give tilbagemeldinger om, hvordan projekterne skrider frem.

 • Kan et projekt, der er blevet offentliggjort, blive fjernet fra portalen?

  Ja, hvis projektet har fået den nødvendige finansiering, hvis det ikke længere opfylder kriterierne for at blive optaget på portalen, eller hvis det ikke overholder vilkårene for brug af EIPP.

2 - LOGIN

 • Hvorfor skal jeg logge ind på EIPP?

  Når du logger på EIPP, får du mulighed for at indsende projekter online og/eller kontakte projektledere for projekter, der allerede er offentliggjort.

 • Hvordan logger jeg ind på EIPP?

  Når du har klikket på "Login" på EIPP-forsiden, skal du følge tre trin for at kunne bruge portalen:
  1. Du skal oprette en EU Login-konto (hvis du ikke allerede har en), som du skal bruge til at logge på alle de applikationer, der forvaltes af EU-Kommissionen.
  2. Du skal vælge din primære interesse i EIPP (enten projektledelse eller investering) og acceptere "Vilkår og betingelser".
  3. Du skal udfylde "Min profil".

 • Skal jeg bruge en bestemt browser for at logge ind?

  Nej, men hvis du oplever problemer, er det en god idé at prøve med en anden browser.

 • Hvad betyder det, når jeg skal vælge, hvad der er det vigtigste for mig i EIPP?

  Det er kun første gang, du logger på EIPP, at du bliver bedt om at angive, om du er interesseret i at indsende et projekt eller at investere i et projekt. Hvis du vælger "Projektledelse", vil du blive omdirigeret til Projektlederens hjørne, og hvis du vælger "Investering", vil du blive omdirigeret til Investorens hjørne.

2.1 Min profil

 • Hvorfor skal den kontakt-e-mailadresse, jeg angiver, være en arbejds-e-mail?

  Din kontakt-e-mailadresse skal være en gyldig arbejds-e-mail, fordi den vil blive brugt til at besvare og koordinere projektrelaterede spørgsmål og modtage beskeder fra investorer.
  Hvis adressen ændres, skal du hurtigst muligt ajourføre din brugerprofil. Din kontakt-e-mailadresse er en fortrolig oplysning og vil ikke være synlig for offentligheden.

 • Hvad er forskellen på min EU Login-adresse og min kontakt-e-mailadresse?

  Din EU Login-adresse er den e-mailadresse, der er knyttet til din EU Login-konto, som du skal bruge til at logge på alle de programmer, der forvaltes af EU-Kommissionen.
  Den kontakt-e-mailadresse, som du angiver på siden "Min profil", vil blive brugt til at modtage beskeder fra EIPP-teamet og fra investorer. Kontakt-e-mailadressen behøver ikke at være den samme som EU Login-adressen.

 • Jeg er kontaktperson for flere organisationer. Hvilken af dem skal jeg angive i "Min profil"?

  I "Min profil" skal du angive den organisation, du tilhører. I "Min(e) organisation(er)" skal du angive oplysninger om de organisationer, du repræsenterer på EIPP, når du opretter dem.

3 - PROJEKTLEDERE

 • Kan alle indsende et projekt til offentliggørelse på EIPP?

  EIPP-projektlederen skal være en juridisk enhed, der er etableret i et af EU’s medlemslande, og må ikke være under insolvensbehandling. Hverken fysiske personer eller juridiske personer, der er under afvikling eller tilsvarende, kan indsende projekter til portalen.

 • Kan jeg kontakte de investorer, der er registreret på portalen?

  Nej. Som projektleder kan du kun kontakte andre projektledere for projekter, der allerede er offentliggjort på portalen, men ikke investorer.

 • Hvordan kan EIPP hjælpe mig med at tiltrække investorer?

  EIPP arbejder på at gøre dit projekt mere synligt for investorer på verdensplan. For at udnytte mulighederne og give dig størst mulig chance for at tiltrække investorer har vi udarbejdet følgende vejledningsdokument, lige til at downloade. Det indeholder en liste med punkter, som hjælper dig med at beskrive og fremlægge dit projekt, så du får de centrale oplysninger med, som interesserer investorerne. Hvis du gerne vil have mere vejledning om, hvordan du strukturerer dit projekt, byder vores EIPP-partner, SIF/SOURCE, på et omfattende sæt spørgsmål, som kan hjælpe dig gennem processen. Du kan få adgang HER.

 • Hvad er "Projektlederens hjørne"?

  "Projektlederens hjørne" er det område på EIPP-portalen, der er henvendt til projektledere, og hvor nye organisationer kan oprettes, og nye projekter kan indsendes.

 • Hvem er P.A.R.’en?

  P.A.R.’en (Project Appointed Representative) er den officielle kontaktperson, som organisationen udpeger til at styre den information om projektet, der skal offentliggøres på EIPP. Han eller hun er bemyndiget til at angive og opdatere de oplysninger, der er krævet i projektformularen. P.A.R. skal være den samme person som den registrerede bruger i EIPP.

3.1 Projektlederens hjørne - Min organisation

 • Hvordan indsender jeg min organisation?

  Din organisation bliver automatisk indsendt, når du har klikket på knappen "Send".

 • Hvilke slags status kan min organisation have?

  Din organisations status kan være:
  - "udkast", indtil du indsender dit projekt
  - "gennemført", når du har indsendt dit projekt
  - "bekræftet", når dit projekt er screenet, og din organisation er godkendt
  - "arkiveret", hvis offentliggørelsen af dit projekt er blevet afvist, og hvis din organisation ikke er blevet godkendt.

 • Hvordan indsender jeg den dokumentation, som EIPP-teamet beder om?

  Hvis du bliver bedt om at indsende supplerende dokumenter, bedes du uploade dem i din EIPP-konto under delen med oplysninger om projektet eller organisationen. Du kan til enhver tid uploade dokumenter – både før og efter indsendelsen af projektet.

 • Hvem er organisationens kontaktperson?

  Den person, der opretter organisationen på EIPP. Det er kun ham eller hende, som er bemyndiget til at ændre oplysningerne om organisationen på EIPP, og som kan invitere nye deltagere til at blive tilknyttet den samme organisation på EIPP.

 • Min organisation findes allerede på EIPP. Hvordan kan jeg indsende projekter?

  For at indsende et projekt, der ledes af en organisation, som allerede er registreret på EIPP, skal du først inviteres af organisationens kontaktperson til at blive tilknyttet den samme organisation. Som nyt medlem af organisationen kan du se oplysningerne om organisationen og indsende nye projekter. Det er kun organisationens kontaktperson, der kan ændre oplysningerne om organisationen.

3.2 Projektlederens hjørne - Mine projekter

 • Hvilke oplysninger skal udfyldes for at indsende et projekt?

  Indsendelsen foregår hurtigt og nemt – der er kun et lille antal obligatoriske felter, der skal udfyldes. Projektet skal beskrives klart, så det tiltrækker potentielle investorer. Du skal ikke angive nogen fortrolige oplysninger for at få projektet offentliggjort på portalen.

 • Hvordan indsender jeg et projekt?

  Når du har logget på EIPP, skal du klikke på knappen "Tilføj en organisation" og udfylde de obligatoriske felter.
  Dernæst skal du klikke på knappen "Tilføj dit projekt", udfylde de obligatoriske felter og indsende projektet. Du kan få mere information på siden "Sådan tilføjer du et projekt" på EIPP-sitet.

 • Mit projekt ledes af flere organisationer. Hvordan angiver jeg det i ansøgningsformularen?

  I ansøgningsformularen kan der kun angives én organisation som en projektleder. Oplysninger om partnere kan angives i feltet "Beskrivelse" eller i feltet "Yderligere oplysninger". Partnerne skal give deres samtykke til offentliggørelsen af oplysningerne om projektet ved at underskrive udpegelseserklæringen.

 • Hvad kan jeg angive i feltet "Startdato", hvis jeg endnu ikke kender startdatoen for projektet?

  Du kan angive den forventede startdato på grundlag af de foreliggende oplysninger. Projektet skal allerede være startet eller skal forventes startet inden for 3 år efter indsendelsen af projektet til offentliggørelse.

 • Hvilke slags status kan mit projekt have?

  Projektstatussen angiver ansøgningens nuværende status og kan være:
  - "udkast", indtil du indsender dit projekt
  - "gennemført", når du har indsendt dit projekt
  - "offentliggjort", når dit projekt er blevet offentliggjort på EIPP
  - "arkiveret", hvis offentliggørelsen af dit projekt er blevet afvist, hvis det er blevet fjernet fra portalen, eller hvis det er blevet trukket tilbage før offentliggørelsen.

 • Vil alle oplysninger vil blive offentliggjort på portalen?

  Nej, det er kun de oplysninger, der er markeret med et øje, som bliver offentliggjort. Den yderligere dokumentation, du har uploadet på portalen, vil kun kunne ses af EIPP-teamet – ikke af offentligheden.

 • Hvilke dokumenter kræves indsendt, for at projektet kan offentliggøres?

  Du skal uploade udpegelseserklæringen for P.A.R.’en. Skabelonen til erklæringen finder du i "Skabelonbiblioteket" og i projektformularen, når du har gemt projektet. Derudover kan EIPP-teamet kan anmode om yderligere dokumentation.

 • Hvad hvis P.A.R.’en udskiftes?

  Hvis P.A.R. ændres, skal EIPP-teamet underrettes, og den nye P.A.R. skal registrere sig som bruger på EIPP. Projektlederen skal uploade en ny P.A.R.-skrivelse på EIPP.

3.3 Projektlederens hjørne - Mit dashboard

 • Hvad er "Mit dashboard"?

  "Mit dashboard" er den side, hvor du får vist oplysninger om dine projekter, dine organisationer og de aktiviteter, der skal gennemføres (f.eks. projektansøgning, som skal afsluttes).

 • Hvad kan jeg gøre på "Mit dashboard"?

  Du kan få et overblik over de organisationer og projekter, der er oprettet (nøgletal), og holde øje med de aktiviteter, der skal gennemføres (I gang).

4 - INVESTORER

 • Skal jeg være registreret på EIPP?

  Ja, for at kunne kontakte projektledere, skal en investor være logget på EIPP. Hvis du vil vide mere om at logge på, kan du se afsnit 2 om Login i Spørgsmål og svar.

 • Hvordan kontakter jeg en projektleder?

  Når investorer har registreret sig, kan de kontakte projektledere via onlineformularen.

 • Hvad kan jeg gøre som investor?

  Som investor kan du:
  - se listen over projekter, der er offentliggjort på EIPP
  - angive dine søgekriterier for projekter og abonnere på skræddersyede nyhedsbreve
  - modtage ugentlige meddelelser om nye og opdaterede offentliggjorte projekter
  - kontakte projektledere.

 • Hvad er "Mit dashboard"?

  "Mit dashboard" er den side, hvor der bliver offentliggjort oplysninger om nye projekter, og hvor dine søgekriterier er vist.