• Alle oplysninger om organisationer og investeringsprojekter, som EU-Kommissionen stiller til rådighed gennem Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter ("EIPP") (herefter: "projektoplysninger"), gives ud fra den forudsætning, at brugerne benytter deres viden og udviser omhu ved brug af EIPP.

  • Projektoplysningerne fritager således ikke brugeren for at skulle handle med behørig omhu i forbindelse med de enkelte investeringsprojekter.

  • Kommissionen udsteder ingen garantier og kan hverken direkte eller indirekte udtale sig om, hvorvidt de givne projektoplysninger er fri for fejl. Projektoplysningerne gives uden garantier, betingelser eller erklæringer om deres rigtighed.

  • Kommissionen fraskriver sig hermed udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle direkte, indirekte eller følgerigtige tab, som en bruger måtte lide i forbindelse med EIPP eller brugen heraf, manglende mulighed for brug eller resultatet af brugen af EIPP, eventuelle websites med links hertil og eventuelle materialer, der er placeret på EIPP, herunder uden begrænsning ansvar for: tab af indkomst eller indtægter, tab af omsætning, tab af fortjeneste eller kontrakter, tab af forventet besparelse, tab af data, tab af renommé eller goodwill og eventuelle andre tab eller skade af enhver art, uanset årsag.

  • Oplysningerne på dette website stilles til rådighed under den forudsætning, at Kommissionen ikke dermed yder faglig rådgivning til et bestemt formål.

  • I henhold til artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (herefter benævnt "forordningen") er der ingen forbindelse mellem offentliggørelse af oplysninger om projekter, der er kun til orientering, og eventuel fremtidig støtte til de projekter, der er nævnt i forordningen, i ethvert andet EU-instrument eller gennem offentlig finansiering.

  • Inden brugere stoler på materialet, bør de omhyggeligt vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen af oplysningerne for deres specifikke behov og anvendelse, sørge for sædvanlig rettidig omhu og få professionel rådgivning, der passer til deres særlige situation.

  • At Kommissionen er nævnt i nogen form for projektinformation, er ikke ensbetydende med, at der har været nogen tidligere kontakt med Kommissionens kompetente tjenestegrene om det pågældende projekt.

  • Projektoplysningerne kan omfatte synspunkter eller anbefalinger fra tredjemand, som ikke nødvendigvis afspejler Kommissionens holdning eller er udtryk for dens engagement i eller tilskyndelse til en bestemt handlemåde.

  • Links til andre websites er indsat af hensyn til brugervenligheden og er ikke udtryk for en billigelse af materiale på disse websites eller nogen tilknyttet organisation, vare eller tjenesteydelse. Disse eksterne informationskilder betragtes som værende uden for Kommissionens kontrol, hvad angår behørig omhu. Det er således brugernes ansvar at afgøre, om oplysningerne på disse websites er aktuelle, nøjagtige, pålidelige og korrekte.

  • Ved at få adgang til projektinformation eller andre oplysninger gennem EIPP giver hver bruger afkald på enhver ret til regres mod Kommissionen og fritager Kommissionen fra alle fordringer i forbindelse med brugen af og/eller tillid til det materiale, der stilles til rådighed på websitet.