Close

Sådan tilføjer du dit projekt

Du kan indsende dit projekt online på et af EU’s officielle sprog med funktionen Min EIPP.

For at få din ansøgning hurtigere godkendt kan det anbefales at sende den på engelsk.

Hvis projektet indsendes på andre sprog end engelsk, foretager Europa-Kommissionen en gratis oversættelse af ansøgningen til engelsk, som vil kunne findes på portalen sammen med originaludgaven.

4 TRIN for at indsende et projekt til portalen

1. Udfyld din brugerprofil.

For at kunne sende din ansøgning skal du først udfylde alle de nødvendige oplysninger i brugerprofilen. Dette trin er obligatorisk for at kunne fortsætte til næste trin som vist på billedet herunder.

2. Angiv din organisation

For at oprette din organisation skal du indtaste organisationens navn, oplysninger om organisationen og administrative oplysninger.

Hvis du er konsulent og arbejder for flere forskellige organisationer, kan du oprette dine kunders organisationer og forvalte deres projekter. Du kan se en liste over alle dine organisationer under "Mine organisationer".

3. Opret dit projekt

For at oprette et projekt skal du først udfylde følgende afsnit: projektbeskrivelse, projektfinansiering, weblinks, kortvisning og kontaktoplysninger.

4. Indsend dit projekt

For at indsende dit projekt skal du udfylde alle obligatoriske felter og klikke på "Send".

Som et sidste trin skal du klikke på "bekræft".

Alle de projekter, du har oprettet, uanset deres status, kan ses under "Mine projekter".

Vær opmærksom på, at du skal indsende udpegelseserklæringen for projektets udpegede repræsentant (Project Appointed Representative (PAR)), inden endelig offentliggørelse af projektet.

Hvad sker der med dit projekt, når det er indsendt?

Bilag

Når du har indsendt dit projekt, indleder EIPP-teamet screeningprocessen.

I løbet at denne screeningproces kan du blive bedt om at komme med yderligere oplysninger (f.eks. opdateringer, bekræftelser, dokumenter osv.). Bilag kan uploades for både organisationer og projekter under den relevante del.

Tilføjelse af medlemmer

Hvis du er den første, som har indsendt en ansøgning for din organisation, får du rollen som "organisationens kontaktperson". Du kan invitere yderligere medlemmer af organisationen med den tilhørende knap. Nye medlemmer modtager en e-mail, der giver dem mulighed for at logge ind på portalen. Organisationens medlemmer kan blandt andet indsende nye projekter og se gemte data.

Du kan også invitere personer til at læse om dit projekt. De får tilsendt en e-mail med et link til at logge ind. En læser af et projekt får læseadgang til det specifikke projekt.

Offentliggørelse af dit projekt

Når screeningprocessen er gennemført, og dit projekt er klart til offentliggørelse, informerer EIPP-teamet dig om offentliggørelsen og de eventuelle yderligere trin.

Egnede projekter

For at kunne offentliggøres på portalen skal dit projekt (eller programmet bestående af mindre projekter)

 • mindst have omkostninger for 1 mio. EUR
 • høre under et af de på forhånd udvalgte sektorer med stor økonomisk merværdi. Promotorerne kan vælge op til to sektorer pr. projekt fra en foruddefineret liste med 25 sektorer
 • projektet skal gennemføres på Den Europæiske Unions territorium. Grænseoverskridende projekter med ikke-EU-lande kan også accepteres på den betingelse, at en del af den samlede investering finder sted i mindst ét EU-land
 • promotoren skal være en juridisk enhed, der er etableret i en medlemsstat, og må ikke være genstand for en insolvensbehandling
 • projektet skal være foreneligt med EU-retten og lovgivningen i den relevante medlemsstat og må ikke medføre nogen former for juridiske risici, omdømmemæssige risici eller nationale sikkerhedsrisici for medlemsstaten eller Kommissionen
 • gennemførelsen af projektet skal være iværksat eller forventes at blive iværksat inden for tre år fra datoen for indsendelsen af ansøgningen til EIPP
 • projektet skal være tydeligt beskrevet i projektansøgningen som et investeringsprojekt, og de deri angivne oplysninger skal være nøjagtige og omfatte det finansieringsbeløb, som er nødvendigt for at gennemføre projektet.

Områder, der er omfattet

Viden og digital økonomi

 • Forskning, udvikling og innovation
 • It-infrastruktur, herunder bredbånd
 • Andre digitale produkter, herunder indhold og tjenesteydelser

Energiunionen

 • Vedvarende energiproduktion
 • Konventionel energiproduktion
 • Energieffektivitet
 • El-infrastruktur
 • Gasinfrastruktur
 • Udvinding og raffinering af brændstof
 • Forskning og udvikling på energiområdet

Transport

 • Det transeuropæiske net
 • Multimodale knudepunkter
 • Mobilitetsprojekter i byerne
 • Nye teknologier og miljøvenlig transport
 • Køretøjer og transportsystemer

Social infrastruktur og andet

 • Menneskelige ressourcer, uddannelse og kurser
 • Sundhed
 • Kulturelle og kreative erhverv
 • Turisme
 • Sociale infrastrukturer og social og solidarisk økonomi

Ressourcer og miljø

 • Naturressourcer
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter, skovbrug og bioøkonomi
 • Ressourceeffektivitet og miljøbeskyttelse, blå økonomi
 • Klimaforandringer

Finansiering for smv’er og mid-caps

 • Industri for smv’er og mid-caps