Popis projektu

EKOFOLIO is mission-driven fintech company, whose core mission to enable everyone to invest profitably in Forestry assets.

The global forestry investment sector remains very niche, but still accounts for approximately US$100+billion in institutional investment - include TIMOs, REITs, Stocks, and direct holdings in private capital. Our vision is to utilize the latest advances in blockchain technology to create a transparent, dynamic and liquid market specifically for the specialist asset class of forests globally, enabling large and small investors to participate on comparable terms.

Ian Choo

Founder and Managing Partner

https://www.linkedin.com/in/ianchoo/

Země, Region

Lucembursko [Luxembourg]

Datum zahájení

březen 2019

Odhadované náklady na projekt

EUR 2 milionech

Sektor

Jiné digitální oblasti, včetně digitálního obsahu a služeb

Zemědělství a rozvoj venkova, lesnictví a bioekonomika

Vlastnictví aktiv

Soukromý

Druh projektu

Operativní

Status projektu

Plánování

Druh příjmů

Tržní

Očekávaná nová pracovní místa

20

Prezentace

Na vyžádání

Ekonomické zdůvodnění / Obchodní model

Our strategy of market creation through financial inclusion involves making the asset class available to broad base of non-traditional investors, who have investible capital of between US$50 – 1M. We do this through ’Tokenization’ of specific forests, making them broadly accessible, tradeable before maturity and thus, liquid. This has the potential to address the very specific problems with the forestry asset class that have traditionally deterred large groups of investors – i.e. large tickets, illiquidity, and costly private equity governance models.

Podrobnosti o financování

Zdroj financování: Soukromý

Zajištěné financování projektu: EUR 0.20 milionech (10 %)

Spoluúčast: EUR 0.20 milionech (10 %)

Stávající nebo potenciální překážky realizace projektu / Potenciální rizika

Market Risk – The greatest risk of Product-Market fit and Customer Acceptance. We take special care to communicate the stable, long term appreciation, inflation-protection, low transaction costs of our of our assets – and its unique potential for creating social impact.

Trust and Reputational Risk – Our reputation is key as a fintech company, thus, we are transparent in our disclosures, and list only investment quality assets with all the requisite certifications (e.g. FSC)

Zveřejněno: 19/10/2018 | Poslední aktualizace: 12/06/2019

Komise výslovně ani implicitně nezaručuje, že informace o projektech jsou bezchybné. Informace o projektech se poskytují bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, pokud jde o jejich přesnost.