This project was submitted in the following language: English (en).

Popis projektu

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Země, Region

Španělsko [Cataluña]

Datum zahájení

únor 2017

Odhadované náklady na projekt

EUR 1 milionech

Sektor

Zdravotnictví

Průmysl pro malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací

Vlastnictví aktiv

Veřejný

Druh projektu

Operativní

Status projektu

Realizace zahájena

Podrobnosti o financování

Zajištěné financování projektu: EUR 0.70 milionech (70 %)

Zdroj financování: Veřejný

Navrhovatel v souvislosti s tímto projektem obdržel/požádal o finanční podporu od EU/EIB.

Zveřejněno: 27/06/2018 | Poslední aktualizace: 02/08/2018

Komise výslovně ani implicitně nezaručuje, že informace o projektech jsou bezchybné. Informace o projektech se poskytují bez jakýchkoli záruk nebo podmínek, pokud jde o jejich přesnost.