This project was submitted in the following language: English (en).

Описание на проекта

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Държава, регион

Испания [Cataluña]

Начална дата

февруари 2017

Очаквани разходи по проекта

1 милиона евро

Сектор

Здравеопазване

Сектор на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация

Собственост върху активите на проекта

Публична

Вид проект

Функциониращ проект

Статус на проекта

Строителство — започнало

Подробности за финансирането

Осигурено финансиране за проекта: 0.70 милиона евро (70 %)

Източник на финансиране: Публично

Организаторът на проекта е получил / кандидатствал за финансова подкрепа от ЕС / ЕИБ във връзка с този проект

Публикуване: 27/06/2018 | Последна актуализация: 02/08/2018

Комисията не предоставя гаранции и не твърди — нито изрично, нито по подразбиране, че информацията за проекта не съдържа грешки. Информацията за проекта се предоставя без никакви гаранции или условия за нейната точност.