Актуално: Влезте в MyEIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

BioEnergyTrain (BET)

BioEnergyTrain brings together fifteen partners from six EU countries to create new post-graduate level curricula in key bioenergy disciplines, and a network encompassing the value chain of bioenergy.

Water&Soil(R) Water Retainer

Water Retainer is to create better humidity situation in the soil and it increases crop yield, helps better germination, reduces salinization, makes farming possible and provides good ROI to farmers.

SEA VILLAGE MONEMVASIA LUXURY VILLAS BOUTIQUE HOTEL

Sea Village Monemvasia is set to be one of the luxury five-star resort that has 18 stunning modern wood & glass villas on the front sea line, in one of the most popular tourist destinations in Greece.