ЕПИП – Успехи: Вижте историите на някои от предприятията, които са получили финансиране, следа като са публикували информация за своите проекти на ЕПИП.

За ЕПИП

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

Investment in Water&Soil

Water&Soil is the producer of the Water Retainer an organic based soil conditioner, addressing one of the greatest limitations to global agriculture: water scarcity.

IDIFIER

IDifier helps you make sure that people you meet online are who they claim to be. It convinces you of their identity as if you had met them in person at their home or work location.

High-Yielding Soy Varieties with Unique Traits

AgeSoya offers 7 innovative soy lines, received with one and only, exclusive interspecific hybrids, providing the highest potential yield among soybean varieties included in the EU List of Plants.