Актуално: Влезте в MyEIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

PD-GIARDINI_INDUSTRIALI

Environmental rehabilitation and upgrading of the green spaces in the Province of Naples’ industrial areas

National Telemedicine Network for Hybrid Imaging R&D in Gastroenterology and Cardiology - IMAGE

The project will create 2 Excellence Centers (North and South), based on R&D buildings which will hold state-of-the-art imaging (including CT and MR) linked with 40 telemedicine ultrasound systems.

FloatMast

Development of a floating platform with a mast for Wind resource uncertainty reduction of Offshore Wind Power Production (Renewable energy) and sea border surveillance (Civil Protection/Defense).