Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

За ЕПИП

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

Hidrobaza

The project includes 36,42 ha with 16.61 hectares tourism zone, envisaged for construction of hotels, tourist village with villas and a camp with up to 1,200 beds, categorized with a minimum of 4*.

My Molo – The foldable pop up hotel for events

My Molo provides a foldable popup hotel which can be set up in 5 min/room everywhere in the world. It consists of beds, power, fridge, heating, Wifi and access to toilets. We can load 20 rooms/truck.

iBreve - The Wearable that Improves Stress Resilience

iBreve’s digital health solution helps people to improve their stress resilience by analyzing breathing patterns with machine learning. iBreve focuses initially on women’s health and well-being.