Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

За ЕПИП

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

QTOOL

An integrated turn-key source of single photons to revolutionize photonic Quantum Technologies

SoberInd

A new model of consumption and new approaches to industrial waste water treatment for single or multiple re-use and zero discharges into aquatic environments.

Bio fuel fab

Bio fuel production facility to produce biogas and bio coal from inedible lignocellulosic waste biomass.