Close

ЕПИП накратко – от заместник-председателя Юрки Катайнен

Инструкции: Как да използвате ЕПИП?

ЕПИП – Успехи

Ecoduna, Австрия: Кръгова икономика – съоръжение за производство на микроводорасли

Acellere, Германия: Изкуствен интелект — интелигентна платформа за анализ на софтуер

PLD Space, Испания: Космическо пространство — изстрелване на микросателити в ниска околоземна орбита

Информационен документ за ЕПИП

Изтегляне