Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

За ЕПИП

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

e-Gear multispeed transmission

Quantum Electric Ltd (QE) is a highly innovative startup company that is currently developing and commercializing a new disruptive powertrain technology for the electric vehicle industry.

STOP-CP!

BrainRepair® UG has developed a treatment for cerebral palsy after paediatric brain damage using stem cells from autologous cord blood.This therapy was granted ’Orphan Drug Designation’ by EC/EMA.

Personal Health Companion

Medipee automates and digitalizes urine analysis – conveniently, simply, and digital