ЕПИП – Успехи: Вижте историите на някои от предприятията, които са получили финансиране, следа като са публикували информация за своите проекти на ЕПИП.

За ЕПИП

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Най-нови проекти

Carr-e

First 4-wheeler cargo pedelec with a user-friendly upright sitting posture and a tilt mechanism in a competitive price range enabling a sustainable and smart city logistic.

BEETA

BEETA is the new solution in the field of energy efficiency of buildings and houses that helps users to: save on energy bills, use energy consciously and responsibly, reduce CO2 emissions.

LeanLab (PlanDomino)

Developing an Industry 4.0 platform for testing laboratories in pharmaceutical manufacturing plants that manages resources & connects the laboratory to supply chain & other crucial business functions