Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

ЕПИП накратко

FAQ

Най-нови проекти

Marof Lekenik Business Zone

The Marof Lekenik Business Zone offers small and medium-sized enterprises 304 300 m2 of prepared building land equipped with basic infrastructure in an attractive location.

SunAqua14

Innovative system for thermo-solar water distillation. In the frame of the project, it will be applied to water desalination. The project counts with an SME Instrument (P2) grant.

Neuland project

The Neuland project provides for expansion of the Linz Commercial Port in terms of logistics and services. In addition, a new district centre is to be created for the local population.