Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

ЕПИП накратко

FAQ

Най-нови проекти

Curafides is a transparent marketplace for care services and assisted living.

Curafides wants to protect people in need of care from dubious service providers and to help trustworthy care workers to be more effective. Curafides is working on the digitalisation of care.

CorLog 1P2O

A novel implantable hemodynamic monitor in heart failure

POLYSOLAR Mounting and Tracking System

Innovative lightweight mounting and tracking system for PV modules with an integrated rainwater management system. It is up to 70 % lighter, and up to 65 % more cost-effective, than the state of the art.