Актуално: Влезте в EIPP и изпратeте проекта си безплатно; минималната стойност на проект сега е 1 милион евро

Вие сте базиран в ЕС организатор на проект и искате да се свържете с потенциални инвеститори по света? Регистрирайте проекта си на Европейския портал за инвестиционни проекти и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори! Започнете днес, като изпратите проекта си по-долу.

Вие сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти ще ви предложи голям избор от жизнеспособни проекти.

Информационен документ за ЕПИП ЕПИП накратко

FAQ

Най-нови проекти

CyprusGas2EU

Removing internal bottlenecks to end isolation and allow transmission of natural gas from Eastern Mediterranean.

Nautical tourist port - Marina of Ploče

The project involves the construction of a nautical tourist port with a top capacity of 400 berths at the location ‘Pod cestom’ in the Baćina area of the town of Ploče. The size of the surface area concerned is 10 ha.

Sladcore

TOSLA’s project SLADCORE aims to further develop a new generation of table sugar with 40 percent greater sweetness than table sugar.