Opracowanie mobilnej technologii badania pestycydów w produktach rolnych oraz identyfikacji źródła pochodzenia produktów rolnych

Geographical location
Poland
Main geographical location (NUTS3)
Miasto Wrocław
Other geographical locations (NUTS3)
Krakowski
Miasto Kraków
Keywords
Food quality / processing and nutrition
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2019
End date
2021
Project status
ongoing
Website