Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem.

Geographical location
Latvia
Main geographical location (NUTS3)
Zemgale
Other geographical locations (NUTS3)
Kurzeme
Pierīga
Keywords
Plant production and horticulture
Fertilisation and nutrients management
Waste, by-products and residues management
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2019
End date
2022
Project status
Ongoing