Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā.

Geographical location
Latvia
Main geographical location (NUTS3)
Zemgale
Other geographical location (NUTS3)
Rīga
Other geographical location (NUTS3)
Vidzeme
Keywords
Fertilisation and nutrients management
Soil management / functionality
Additional keywords
feed
livestock fodder
technology
biobased fertiliser
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2018
End date
2023
Project status
ongoing