Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Geographical location
Latvia
Main geographical location (NUTS3)
Zemgale
Other geographical locations (NUTS3)
Rīga
Vidzeme
Keywords
Food quality / processing and nutrition
Additional keywords
food industry
food processing
added value product
health product
local product
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2018
End date
2021
Project status
ongoing