Haalbaarheid van het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedrijf met het oog op het reduceren van ammoniakemissies

Geographical location
Belgium
Main geographical location (NUTS3)
Arr. Leuven
Keywords
Farming practice
Animal husbandry and welfare
Fertilisation and nutrients management
Additional keywords
dairy farming
livestock emission
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2016
End date
2018
Project status
Completed