„Насекомо. Въвеждане на високо иновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки носачки за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти”

Geographical location
Bulgaria
Main geographical location (NUTS3)
София (столица) (Sofia (stolitsa))
Other geographical locations (NUTS3)
Кърджали (Kardzhali)
Благоевград (Blagoevgrad)
Keywords
Farming practice
Main funding source
Rural development 2014-2020 for Operational Groups (in the sense of Art 56 of Reg.1305/2013)
Project type
Operational group
Starting date
2020
End date
2023
Project status
Ongoing