×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Welcome to our new website

A big thank you to all who participated in our survey: your voices count. The results of your feedback and suggestions are now online.

Rocket in the stars, launch of the new website

Last year we launched an online survey to find out what our visitors thought about the Education and Training website and in what manners we could improve its design and content. The response we received was overwhelming and led to quite a few alterations.

to improve our users’ experience and make content more accessible, the new website - which initially was launched only in English - includes changes in the navigation and structure: with a new drop down menu, new functionalities, and new ways to access information to improve our users’ experience and make content more accessible.

See which languages the videos and documents exist in

We have focused on making the website multilingual. This means making sure that all documents and videos which exist in more than one language can be easily found and used no matter what language version of the website you’re visiting.

In addition to this we have used the survey feedback and statistics to highlight popular topics, redesign the document library, add useful links to related websites, and create a FAQ (Frequently Asked Questions) section.  

Since information and documents now are tagged and therefore sorted, it’s also easier to find content corresponding to your interests.

We want to know what you think

To find out what you think about our new design and functionalities, we plan to launch an entirely new survey in some months.

So stay tuned - we look forward to hearing from you again!