×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Welcome to Study in Europe
Discover everything you need to know as a citizen from outside Europe to plan and complete studies on the continent.

Why study in Europe?

Experience Europe's world-class education system and its expansive offering of bachelor's and master's courses, doctoral study programmes and more.

Explore Europe's diverse languages and cultures in a welcoming, social environment.

Gain international experience, skills and knowledge highly valued by employers. Benefit from excellent future employment and research opportunities in Europe and beyond.

About the Study in Europe project

Study in Europe is a European Union (EU) project, which aims to:

  • Showcase what higher education in Europe has to offer to students worldwide
  • Provide information about organising and funding study and research periods abroad in Europe
  • Help European higher education organisations connect with potential students and partner organisations

Study in Europe provides information about study opportunities in 33 European countries. These countries participate in Erasmus+, the EU's programme supporting students from EU and partner countries across the world to study in Europe.

Where do I begin planning studies in Europe?

Watch our explanatory video below to find out everything Study in Europe has to offer:

Find out more


Video: © European Union, 2019. Header image: © iStock/CHUYN, 2019.