×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Contact
Who do I contact to find out more about studying in Europe?

I'm a prospective student

Are you a (prospective) student with questions and/or feedback about studying in Europe?

Contact us by emailing info@studyineuropefairs.eu

I'm a higher education representative

Are you a higher education representative from Europe or beyond looking to connect with potential students and international partners?

Email info@studyineuropefairs.eu to:

  • contribute information about studying in your country and/or higher education institution(s)
  • participate in Study in Europe fairs and connect with international students

Follow us on social media


Header image: © iStock/oatawa, 2017