×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Planning Studies

Checklist for planning your studies in Europe

When you decide to study abroad, you have lots to prepare. Start your preparations at least a year in advance for an untroubled stay in Europe. This list will give you an overview of what to arrange.

1. Choose a country

In the country profiles you can find information on all 34 European countries that are in the Erasmus+ programme. Visit the page of the country that you’re interested in to see if it offers what you are looking for.

2. Find an institution and study programme

Take a look at the various national information portals. They can help you with picking a study programme and institution. Links can be found on the various country profiles. Make sure to read the information about Higher Education in Europe.

3. Check the admission requirements

When you have found a course or study programme that you like, find out what the admission requirements are. You should always check with the institution, as requirements and procedures can differ between institutions.

4. Find a scholarship

Take the time to look for financial support. You can connect to the relevant embassy in your country: they often have information on hand. Also check the national information portals: they often provide lists of possible scholarship for their country. Do not forget to look into what Erasmus+ can do for you.

5. Visas and permits

Find out which immigration procedure applies to you and prepare the documents required by the immigration authorities. You can find more information on visa procedures on the EU immigration portal, on the website of the respective embassy in your country or on the national information portals.

6. Get insured

Make sure you are properly insured during your stay. Depending on the country, health insurance can be obligatory. It is important to look into this in advance. Check the national information portals to find out the requirements.

7. Look for accommodation

Check our information on housing as a first step towards finding accommodation before you start your studies. Contact also the international office of your host institution; sometimes institutions have special information for international students regarding housing.

8. Connect!

There are many ways to get in touch with us at Study in Europe: follow us on Facebook and Instagram. Read some experiences and fun stories from other students who have already studied in Europe. There are also several alumni networks who share their experience, for example the Erasmus+ student and alumni association (ESAA).

9. Make the most of your time in Europe!

Enjoy your time at work and play.

10. Share your story

You can share your story via info@studyineuropefairs.eu