×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Choosing and applying for a study programme
With so many world-class higher education programmes on offer across Europe, choosing what to study and where can be difficult!

Don’t worry. We can help you find the right place to study.

Choosing a country

Beautiful landscapes, buzzing cities and world-class universities. Have a look at the Country profiles section of this website for an overview of what each country offers you.

Choosing a study programme

In the Country profiles section, you will find a link to a website for each country where you can search for study programmes and find out about how to apply.

Check out the following sections too:

StudyPortals is another useful website – here you can look for Bachelor’s degrees, Master’s degrees and PhD/Doctoral programmes across Europe.

Meet European higher education representatives at a Study in Europe event

At Study in Europe events you can meet face-to-face with representatives from higher education organisations and universities across Europe and ask your personal questions. Find out more about our Events.


Header image: © iStock/Eoneren, 2019