×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

News & Views

News and articles about studying in Europe

For everyone who wants to know more about studying in Europe, the countries, the habits, or other subject, this section aims to give the additional information you need. New articles are published several times a month. Do you need more information on a specific subject? Connect to us on Facebook and propose a topic.