×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Belgium

The Kingdom of Belgium has a federal state structure, organised into three Communities:

  • Flanders - the Flemish Community (Dutch speaking)
  • Wallonia - the French Community (French speaking)
  • a smaller German Community (German speaking) in the eastern part of Belgium

Each Community has its own government and ministry of education. The capital city, Brussels, links to the communities.

For more information, visit the specific profiles for Flanders and Wallonia. The German-speaking community has one autonomous university, the Autonome Hochschule.

  • Population: 11,311,117 (2016)
  • Capital: Brussels
  • Geographical size: 30,528 km2
  • GDP: €421,611 billion (2016)
  • Official EU language(s): Dutch, French and German
  • Currency: Euro