×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Belgium

The Kingdom of Belgium has a federal state structure, organised into three Communities:

  • Flanders - the Flemish Community (Dutch speaking)
  • Wallonia - the French Community (French speaking)
  • a smaller German Community (German speaking) in the eastern part of Belgium

Each Community has its own government and ministry of education. The capital city, Brussels, links to the communities.

For more information, visit the specific profiles for Flanders and Wallonia. The German-speaking community has one autonomous university, the Autonome Hochschule.

  • Population: 11,311,117 (2016)
  • Capital: Brussels
  • Geographical size: 30,528 km2
  • GDP: €421,611 billion (2016)
  • Official EU language(s): Dutch, French and German
  • Currency: Euro