SELFIE

Подкрепяне на училищата в процеса на обучение в ерата на цифровите технологии

Открийте цифровия потенциал на Вашето училище

Вашето училище използва ли в максимална степен цифровите технологии за целите на преподаването и обучението?

SELFIE е безплатен, лесен за използване инструмент, който може да се адаптира към потребителя, с чиято помощ училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на цифровите технологии.

SELFIE е налице на следните езици:

Искате да участвате?

Научете повече относно това как можете да работите със SELFIE във Вашето училище.