Relacje uczestników

Informacje zwrotne od szkół, które skorzystały z SELFIE.
Bardzo przydatne narzędzie do lepszego wykorzystania technologii w szkołach 
członek kadry kierowniczej szkoły, Irlandia
Warto udoskonalić nauczanie przez wykorzystanie technologii w szkołach
nauczyciel, Dania
Wspaniałe narzędzie online służące lepszemu zrozumieniu wykorzystania technologii cyfrowych i internetowych w szkole
członek kadry kierowniczej szkoły, Gruzja
Dzięki temu kwestionariuszowi dużo się nauczyłem
nauczyciel, Włochy