Miksi SELFIE

SELFIE auttaa oppilaitoksia ymmärtämään paremmin digiteknologian käyttöä opetuksen ja oppimisen tukena.

SELFIEn avulla opiskelijat, opettajat ja koulunjohtajisto voivat yhdessä pohtia teknologian käyttöä oppilaitoksessaan. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi seuraavin kysymyksiin:

  • Millä aloilla ja missä asioissa teknologiaa käytetään oppilaitoksessa tehokkaasti ja missä olisi vielä parantamisen varaa?
  • Onko oppilaitoksella visiota siitä, miten se haluaa käyttää teknologiaa? Onko visio myös työntekijöiden ja opiskelijoiden tiedossa?
  • Millaista koulutusta opettajat pitävät hyödyllisimpänä?
  • Miten rahoitus olisi kohdennettava?

SELFIEn avulla voidaan jatkuvasta seurata ja kehittää digiteknologian käyttöä opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa. Tämä parantaa oppilaitosten valmiuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

SELFIEn ominaisuuksia:

  • maksuton
  • muokattavissa
  • saatavilla yli 30 kielellä
  • kysymysten asettelu ja niihin vastaaminen helppoa
  • yksityisyys turvattu – henkilötietoja ei kerätä
  • suunniteltu ja testattu oppilaitoksissa eri puolilla Eurooppaa

Oppilaitosten kommentteja

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus