Miks SELFIE?

SELFIE aitab koolidel paremini mõista, kuidas digitehnoloogiat õpetamise ja õppimise toetamiseks kasutada.

SELFIE kaasab õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte ühisesse arutellu tehnoloogia kasutamise üle. Selle tulemused võivad muu hulgas esile tõsta järgmisi küsimusi:

  • millistes valdkondades kasutatakse tehnoloogiat tõhusalt ja kus saab kool olukorda parandada?
  • kas koolil on ettekujutus sellest, kuidas ta soovib tehnoloogiat kasutada? Kui jah, siis kas töötajad ja õpilased on sellest teadlikud?
  • millist koolitust peavad õpetajad kõige kasulikumaks?
  • kuhu tuleks eraldada rahalisi vahendeid?

SELFIE saab aidata koolil teha teadlikke otsuseid, vaadates läbi ja täiustades korrapäraselt seda, kuidas digitehnoloogiat õpetamisel, õppimisel ja hindamisel kasutatakse.

SELFIE on:

  • tasuta
  • kohandatav
  • kättesaadav enam kui 30 keeles
  • kergesti seadistatav ja vastuseid andev
  • personaalne – isikuandmeid ei koguta
  • loodud koostöös Euroopa koolidega, kes on seda ka katsetanud

Mida koolid SELFIEst arvavad?

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus