Proč právě SELFIE?

SELFIE může vaší škole pomoci zjistit, zda k výuce a učení optimálně využívá digitální technologie.

SELFIE umožňuje studentům, učitelům a vedoucím pracovníkům se společně zamyslet nad využíváním technologií na jejich škole. Výsledky získané pomocí SELFIE mohou pomoci řešit například tyto otázky:

  • V jakých oblastech technologie již účinně využíváme a ve kterých oblastech by se měla škola zlepšit?
  • Má škola vizi, jak konkrétně chce technologie využívat? Pokud ano, jsou si ní zaměstnanci a studenti obeznámeni?
  • Jaký druh školení vyhovuje učitelům nejvíc?
  • Do čeho bychom měli investovat finanční prostředky?

SELFIE pomůže škole učinit informovaná rozhodnutí na základě průběžných údajů o tom, se jí daří zlepšovat používání digitálních technologií k výuce, učení a hodnocení.

Nástroj SELFIE:

  • je bezplatný
  • můžete si ho přizpůsobit vlastním potřebám
  • je k dispozici ve více než 30 jazycích
  • umožňuje snadné nastavení otázek i jejich zodpovídání
  • zachovává soukromí – neshromažďuje žádné osobní údaje!
  • byl vytvořen školami (z celé Evropy) pro školy

Názory škol zapojených do projektu SELFIE

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus