Testimonials

„Много полезен за подобряването на технологиите в училищата.“
училищен ръководител, Ирландия
„Полезен е за подобряването на процеса на преподаване с помощта на технологии в училищата.“
учител, Дания
„Отличен онлайн инструмент за по-добро разбиране на цифровите и интернет технологиите в училище.“
училищен ръководител, Грузия
Благодарение на въпросника научих много.
учител, Италия