Защо да използвате SELFIE

SELFIE може да ви помогне да разберете по-добре как вашето училище използва цифровите технологии в подкрепа на преподаването и ученето.

Благодарение на SELFIE учениците, учителите и училищните ръководители размишляват заедно върху използването на технологии. Резултатите от този процес могат да хвърлят светлина върху следните въпроси:

  • В кои области училището използва ефективно технологии и в кои има възможност за подобрение?
  • Разполага ли училището с визия за начина, по който иска да използва технологиите, и ако това е така, персоналът и учениците запознати ли са с нея?
  • Според учителите какъв вид обучение е от най-голяма полза?
  • В кои области трябва да се вложат финансови средства?

SELFIE може да помогне на училищата да вземат информирани решения, като преразглеждат и непрекъснато подобряват начина, по който използват цифровите технологии за целите на преподаването, ученето и оценяването.

Инструментът SELFIE е:

  • безплатен
  • инструмент, който може да се адаптира в зависимост от конкретните нужди
  • достъпен на повече от 30 езика
  • лесен за конфигуриране и използване
  • инструмент, с който не се събират лични данни
  • създаден и тестван с участието на училища от цяла Европа

Какво казват училищата

"It is a great opportunity for us, and it is very important that our viewpoints are valued. We are the key people for building, step-by-step, a better use of technologies for learning."
Student, Spain
"I think SELFIE is a very important tool as it invites the school communities to start a discussion on how they can improve the use of technologies. In this process it is very important to also hear the viewpoints of students. Because someone can think that they use technologies effectively in a school, but maybe students have a totally different opinion."
Student, Ireland
"Students are happier with the quality of their computer classes thanks to the changes we made after we received the SELFIE report!"
Teacher, Greece
"Students feel ownership of the decisions we've taken on digital technologies as they gave input and joined discussions on the results."
Teacher, Cyprus