Resurser för Selfie

Vägledning om hur man använder Selfie, kommunikationsmaterial och rapporter.

Resurser för skolledare, lärare och elever

Vägledning, kommunikationsmaterial och rapporter om Selfieverktyget.

Vägledning om Selfie

Hjälp för skolsamordnare att installera och använda Selfie 
Pdf, 1,4 MB

Kom igång med Selfie steg för steg – pdf, 242 kB

Installera Selfie – videovägledning

Utforma din skolas digitaliseringsplan |
Spaniens institut för utbildningsteknik och lärarutbildning (Intef)
Öppen nätkurs som lärare, skolledare och skolor kan göra i egen takt när de tar fram sina handlingsplaner för digitalisering.

Handledning för skolors digitaliseringsplaner | Intef
Handledning för digitaliseringsplaner som har sammanställts av det spanska utbildningsministeriet för att hjälpa skolor med deras digitalisering genom att utforma en handlingsplan (på spanska).

Exempelfrågor

Frågor om undervisning och lärande på distans
Pdf, 178 kB – finns på 24 språk

Alla aktuella Selfiefrågor
Pdf, 698 kB

Exempelrapport

Se hur en rapport för din skola kan se ut
Pdf, 3,7 MB

Kommunikationsmaterial

Illustrationer för Selfie
Format: png, 193 kB | storlek: 3 115 pixel x 1 573 pixel

Infografik

Bakgrundsmaterial

Rapport: The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg)
En europeisk ram för digitalt kompetenta utbildningsorganisationer
Gemensamma forskningscentrumet, 2015

Konferensrapport från Selfieforumet: Undervisning och lärande i den digitala tidsåldern:
Gemensamma forskningscentrumet, 2019

Analys av spanska skolors digitala kapacitet med hjälp av Selfie
Studien har gjorts gemensamt av kommissionens gemensamma forskningscentrum och det spanska utbildningsministeriet och analyserar spanska skolors digitala kapacitet med hjälp av Selfieverktyget.

Söker du något annat?

Kontakta oss gärna.