Υλικό για το εργαλείο SELFIE

Οδηγίες χρήσης του εργαλείου SELFIE, ενημερωτικό υλικό και εκθέσεις

Υλικό για διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων

Οδηγίες χρήσης του εργαλείου SELFIE, ενημερωτικό υλικό και εκθέσεις.

Οδηγίες χρήσης του εργαλείου SELFIE

Βοήθεια για τους συντονιστές σχολείων σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση του εργαλείου SELFIE 
PDF 1,4Mb

Κατάλογος ελέγχου βήμα προς βήμα - PDF 243Kb

Ρύθμιση του εργαλείου SELFIE - οδηγός βίντεο

Ενδεικτικές ερωτήσεις

Ερωτήσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση
PDF 178Kb διατίθεται σε 24 γλώσσες

Όλες οι τρέχουσες ερωτήσεις του SELFIE
PDF 698Kb

Υπόδειγμα έκθεσης

Δείτε πώς μπορεί να είναι η έκθεση του σχολείου σας
PDF 3,7Mb

Ενημερωτικό υλικό

Εικόνα SELFIE
Μορφότυπο: PNG 193Kb | Διαστάσεις: 3115px x 1573px

Ενημερωτικά δελτία — Ενημερωτικό γράφημα

Βασικές εκδόσεις

Έκθεση πολιτικής: European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg) (Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ψηφιακά ικανούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς)
European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ψηφιακά ικανούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς)
Κοινό Κέντρο Ερευνών, 2015

Έκθεση συνεδρίου — Φόρουμ για το SELFIE: Διδασκαλία και μάθηση στη ψηφιακή εποχή
Κοινό Κέντρο Ερευνών, 2019

Αναζητάτε κάτι άλλο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.