SÅ HÄR FUNGERAR SELFIE

STEG 1

Om ni vill använda Selfie på er skola är det första steget att utse en person eller en liten grupp att samordna övningen.

STEG 2
Skolsamordnare:
Registrerar skolan på Selfies plattform, lämnar grundläggande information såsom typ av skola (t.ex. grundskola eller gymnasium), storlek och var den ligger.
Väljer tidpunkt för Selfie-övningen.
Väljer vilka som ska vara med (t.ex. vilken grupp av studerande).
STEG 3

Utöver de på förhand bestämda påståendena och frågorna kan ni välja eller lägga till punkter som passar skolans behov och kontext.

STEG 4

Samordnarna bjuder in studerande, lärare och skolledare att anonymt delta i Selfie. Det tar ungefär 30 minuter att svara på frågorna. Lärare och skolledare kan göra detta när det passar dem bäst; när det gäller studerande rekommenderar vi att det sker som del av en lektion.

STEG 5

Så snart deltagarna har besvarat frågorna genererar Selfie en rapport för skolan, där de aggregerade resultaten visas på ett visuellt och interaktivt sätt. Resultaten är helt anonyma. Rapporten tillhör skolan och endast skolan har tillgång till den.

STEG 6

Ni kan använda slutsatserna från Selfie för att inleda en diskussion om hur tekniken stöder undervisning, lärande och elevbedömning på skolan. Diskussionen kan bidra till att utarbeta en handlingsplan och sätta upp prioriteringar.

STEG 7

Ni kan upprepa bedömningen periodvis för att mäta framstegen och se var ytterligare åtgärder behövs.