KAKO DELUJE ORODJE SELFIE

1. KORAK

Če želite na šoli uporabljati orodje SELFIE, je prvi korak določitev osebe ali manjše ekipe, ki bo koordinirala aktivnost.

2. KORAK
Šolski koordinatorji:
Registrirajte šolo na platformi SELFIE – navedite osnovne podatke, kot so vrsta šole (na primer osnovna ali srednja), velikost in lokacija.
Določite obdobje za aktivnost SELFIE.
Izberite, kdo bo sodeloval (na primer, katera skupina učencev).
3. KORAK

Nastavite trditve in vprašanja ter izberite ali dodajte elemente, ki ustrezajo potrebam in okoliščinam vaše šole.

4. KORAK

Koordinatorji povabijo učence, učitelje in predstavnike vodstva šole k anonimnemu sodelovanju v orodju SELFIE. Odgovarjanje na vprašanja traja približno 30 minut. Učitelji in predstavniki vodstva šole lahko to opravijo, ko jim najbolj ustreza,za učence pa priporočamo, da ta aktivnost poteka v sklopu pouka.

5. KORAK

Ko udeleženci odgovorijo na vprašanja, orodje SELFIE za vašo šolo ustvari poročilo, v katerem so zbirni rezultati prikazani v vizualni in interaktivni obliki. Ti rezultati so popolnoma anonimizirani. Poročilo pripada šoli in samo šola lahko dostopa do njega.

6. KORAK

Ugotovitve iz orodja SELFIE lahko uporabite kot osnovo za razpravo o podpori, ki jo tehnologije lahko dajejo pri poučevanju, učenju in preverjanju znanja učencev na vaši šoli. To vam lahko pomaga oblikovati akcijski načrt in določiti prednostne naloge.

7. KORAK

Ocenjevanje lahko redno ponavljate, da vidite napredek in ugotovite, kje je potrebno dodatno ukrepanje.