W JAKI SPOSÓB DZIAŁA SELFIE

KROK 1

Jeśli chciałbyś(-abyś) zastosować SELFIE w swojej szkole, pierwszym krokiem jest wyznaczenie osoby lub małego zespołu do koordynacji tego ćwiczenia.

KROK 2
Koordynatorzy szkolni:
rejestrują szkołę na platformie SELFIE, podając podstawowe informacje, takie jak rodzaj szkoły (np. podstawowa lub średnia), wielkość i lokalizacja
wybierają termin przeprowadzenia ćwiczenia SELFIE
wskazują uczestników (na przykład grupę uczniów).
KROK 3

Poza zestawem stwierdzeń i pytań możesz wybrać lub dodać elementy, które odpowiadają potrzebom i kontekstowi Twojej szkoły.

KROK 4

Koordynatorzy zapraszają uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły do anonimowego udziału w SELFIE. Na udzielenie odpowiedzi na pytania potrzeba około 30 minut. Nauczyciele i członkowie kadry kierowniczej szkoły mogą to zrobić w dowolnie wybranym przez nich czasie; w przypadku uczniów zalecamy przeznaczenie na to części lekcji.

KROK 5

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania przez uczestników SELFIE generuje raport dla Twojej szkoły, pokazujący zagregowane wyniki w sposób wizualny i interaktywny. Uzyskane wyniki są w pełni zanonimizowane. Raport należy do szkoły i tylko szkoła może mieć do niego dostęp.

KROK 6

Ustalenia z SELFIE można wykorzystać do rozpoczęcia dyskusji na temat tego, jak technologie wspomagają nauczanie, uczenie się i ocenę uczniów w Twojej szkole. Może to pomóc w sformułowaniu planu działania i ustaleniu priorytetów.

KROK 7

Ocenę można okresowo powtarzać, aby mierzyć postępy i sprawdzić, gdzie potrzebne są dodatkowe działania.