KAKO FUNKCIONIŠE SELFIE

1. KORAK

Ako želite da koristite SELFIE u vašoj školi, prvi je korak da se imenuju osoba ili mali tim za koordinaciju postupka.

2. KORAK

Koordinatori na nivou škole:

  • registruju školu na platformi SELFIE-ja unošenjem osnovnih informacija kao što su vrsta škole (na primjer osnovna ili srednja škola), veličina i lokacija
  • biraju vrijeme sprovođenja postupka samovrednovanja u okviru SELFIE-ja
  • biraju ko će učestvovati (na primjer koja grupa učenika).
3. KORAK

Uz već zadate tvrdnje i pitanja možete da odaberete ili dodate stavke koje odgovaraju potrebama i kontekstu vaše škole.

4. KORAK

Koordinatori pozivaju učenike, nastavnike i rukovodioce škole da anonimno učestvuju u postupku samovrednovanja u okviru SELFIE-ja. Popunjavanje ankete traje oko 30 minuta. Nastavnici i rukovodioci škole to mogu da učine kad god im odgovara, dok se za učenike preporučuje da anketu popune u okviru nastave.

5. KORAK

Nakon što učesnici odgovore na sva pitanja, SELFIE kreira izveštaj za vašu školu, s vizuelnim i interaktivnim prikazom objedinjenih rezultata. Ti rezultati su potpuno anonimni. Izveštaj pripada školi i samo škola može da mu pristupi.

6. KORAK

Rezultate dobijene upotrebom SELFIE-ja možete upotrebiti da na nivou škole pokrenete raspravu o tome kako tehnologijama podržati nastavu, učenje i vrednovanje učenika. Na osnovu toga možete da oblikujete akcioni plan i da odredite prioritete.

7. KORAK

Postupak možete da ponavljate u određenim vremenskim razmacima kako biste ocjenili napredak i utvrdili u kojim je oblastima potrebno dalje delovanje.