KĀ STRĀDĀ “SELFIE”

1. DARBĪBA

Ja vēlaties izmantot “SELFIE” savā skolā, pirmā darbība ir noteikt personu vai nelielu komandu, kas koordinēs dalību aptaujā.

2. DARBĪBA
Skolas koordinatori:
reģistrē skolu “SELFIE” platformā, norādot pamatinformāciju par skolu, proti, tās veidu (piemēram, pamatskola vai vidusskola), izmēru un atrašanās vietu
izvēlas laiku dalībai “SELFIE” aptaujā
atlasa dalībniekus (piemēram, skolēnu grupu).
3. DARBĪBA

Papildus apgalvojumiem un jautājumiem jūs varat arī atlasīt vai pievienot detaļas, kas vislabāk atbilst jūsu skolas vajadzībām un pašreizējai situācijai.

4. DARBĪBA

Koordinatori aicina skolēnus, skolotājus un skolu vadītājus anonīmi piedalīties “SELFIE” aptaujā. Atbilžu sniegšana uz jautājumiem aizņem aptuveni 30 minūtes. Skolotāji un skolas vadītāji to var izdarīt sev piemērotā laikā; skolēniem iesakām to ļaut izdarīt mācību stundas laikā.

5. DARBĪBA

Kad dalībnieki ir iesnieguši atbildes uz jautājumiem, “SELFIE” ģenerē jūsu skolas atskaiti, kas apkopotos rezultātus attēlo vizuālā un interaktīvā veidā. Rezultāti tiek pilnība anonimizēti. Atskaite pieder skolai un tikai skola var tai piekļūt.

6. DARBĪBA

Ar “SELFIE” iegūtos rezultātus varat izmantot diskusijas sākšanai par to, kā tehnoloģijas sniedz atbalstu mācīšanas, mācību, kā arī skolēnu vērtēšanas procesā jūsu skolā. Tas var jums palīdzēt izveidot rīcības plānu un noteikt prioritātes.

7. DARBĪBA

Šo aptauju varat periodiski atkārtot, lai novērtētu attīstību un noteiktu, kādi vēl pasākumi ir vajadzīgi.