KAIP „SELFIE“ VEIKIA?

1 ŽINGSNIS

Norint naudotis priemone SELFIE savo mokykloje, pirmiausia reikia paskirti asmenį arba nedidelę grupę, kuriai būtų pavesta koordinuoti veiklą.

2 ŽINGSNIS
Mokyklos koordinatoriai:
užregistruoja mokyklą SELFIE platformoje, teikia pagrindinę informaciją, pvz., nurodo mokyklos tipą (pvz., pradinė, pagrindinė arba vidurinė), dydį ir vietovę;
pasirenka SELFIE apklausos laikotarpį;
atrenka, kas dalyvaus (pvz., kuri mokinių grupė).
3 ŽINGSNIS

Be nustatytųjų teiginių ir klausimų, galite pasirinkti ir įtraukti tokius aspektus, kurie atitinka jūsų mokyklos poreikius ir aplinkybes.

4 ŽINGSNIS

Koordinatoriai kviečia mokinius, mokytojus ir mokyklos vadovus anonimiškai dalyvauti SELFIE apklausoje. Atsakyti į klausimus prireikia apie 30 minučių. Mokytojai ir mokyklos vadovai sudalyvauti apklausoje gali jiems tinkamu metu; mokinių apklausą rekomenduojame atlikti per pamoką.

5 ŽINGSNIS

Dalyviams atsakius į klausimus, SELFIE parengia jūsų mokyklai skirtą ataskaitą, kurioje vaizdžiai ir sąveikiai pateikiami suvestiniai rezultatai. Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti. Ataskaita priklauso tik mokyklai ir tik mokykla gali su ja susipažinti.

6 ŽINGSNIS

Remdamiesi SELFIE išvadomis galite pradėti diskusiją apie tai, kaip jūsų mokykloje technologijomis remiamas mokymas, mokymasis ir mokinių vertinimas. Tai galėtų padėti parengti veiksmų planą ir nustatyti prioritetus.

7 ŽINGSNIS

Vertinimą galite periodiškai kartoti, kad įvertintumėte pažangą ir išsiaiškintumėte, kuriose srityse reikia imtis daugiau veiksmų.