KAKO FUNKCIONIRA ALAT SELFIE

1. KORAK

Ako želite upotrebljavati alat SELFIE u svojoj školi, prvi je korak imenovati osobu ili mali tim za koordinaciju postupka.

2. KORAK
Koordinatori na razini škole:
registriraju školu na platformi alata SELFIE unošenjem osnovnih informacija kao što su vrsta škole (na primjer primarna ili sekundarna razina), veličina i lokacija
biraju vrijeme provedbe postupka samovrednovanja u okviru alata SELFIE
biraju tko će sudjelovati (na primjer koja skupina učenika).
3. KORAK

Uz već zadane izjave i pitanja možete odabrati ili dodati stavke koje odgovaraju potrebama i kontekstu vaše škole.

4. KORAK

Koordinatori pozivaju studente, nastavnike i rukovoditelje škole da anonimno sudjeluju u postupku samovrednovanja u okviru alata SELFIE. Ispunjivanje ankete traje oko 30 minuta. Nastavnici i rukovoditelji škole to mogu učiniti kad god im odgovara, dok se za učenike preporučuje da anketu ispune u okviru nastave.

5. KORAK

Nakon što sudionici odgovore na sva pitanja, alat SELFIE generira izvješće za vašu školu, s vizualnim i interaktivnim prikazom objedinjenih rezultata. Ti su rezultati potpuno anonimni. Izvješće pripada školi i samo mu škola može pristupiti.

6. KORAK

Rezultate dobivene upotrebom alata SELFIE možete upotrijebiti kako biste na razini škole pokrenuli raspravu o tome kako tehnologijama podupirati poučavanje, učenje i vrednovanje učenika. Na temelju toga možete oblikovati akcijski plan i odrediti prioritete.

7. KORAK

Možete ponavljati postupak u određenim vremenskim razmacima kako biste ocijenili napredak i utvrdili u kojim je područjima potrebno daljnje djelovanje.