CONAS A OIBRÍONN SELFIE

CÉIM 1

Más mian leat leas a bhaint as SELFIE i do scoil féin, is é an chéad chéim ná an cúram a leagan ar dhuine nó ar mheitheal bheag daoine comhordú a dhéanamh ar an gcleachtadh.

CÉIM 2
Déanann na comhordaitheoirí scoile an méid seo a leanas:
cláraíonn siad an scoil ar an ardán SELFIE, trí fhaisnéis bhunúsach a thabhairt amhail an cineál scoile (bunscoil nó meánscoil, mar shampla), a méid agus an áit a bhfuil sí
roghnaíonn siad cén uair a dhéanfar an cleachtadh SELFIE
roghnaíonn siad cé a bheidh páirteach ann (mar shampla, cén grúpa daltaí).
CÉIM 3

Chomh maith leis na ráitis agus na ceisteanna atá leagtha síos, is féidir leat míreanna a roghnú nó a chur leis a oireann do riachtanais do scoile féin agus dá comhthéacs.

CÉIM 4

Tugann na comhordaitheoirí cuireadh do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile páirt a ghlacadh in SELFIE ar bhonn gan ainm. Thart ar 30 nóiméad a thógann sé na ceisteanna a fhreagairt. I gcás múinteoirí agus ceannairí scoile, is féidir leo é sin a dhéanamh cibé am a oireann dóibh féin; i gcás na ndaltaí, molaimid tabhairt faoi mar chuid de cheacht.

CÉIM 5

Nuair a bheidh na ceisteanna freagartha ag na rannpháirtithe, ginfidh SELFIE tuairisc i leith do scoile, ina dtaispeánfar na torthaí comhiomlánaithe ar shlí amhairc idirghníomhach. Torthaí anaithnide a bheidh iontu sin, go huile agus go hiomlán. Is leis an scoil an tuairisc agus is í an scoil amháin a bheidh rochtain aici uirthi.

CÉIM 6

Is féidir leat úsáid a bhaint as na torthaí ó SELFIE chun tús a chur le plé faoin gcaoi a dtacaíonn teicneolaíochtaí le teagasc, foghlaim agus measúnú ar dhaltaí i do scoil féin. D'fhéadfadh sé sin cabhrú libh plean gníomhaíochta a chur i dtoll a chéile agus tosaíochtaí a leagan síos.

CÉIM 7

Is féidir libh tabhairt faoin measúnú arís go tréimhsiúil chun an dul chun cinn a mheas agus chun léargas a fháil ar réimsí inar gá beart breise a dhéanamh.