MITEN SELFIE TOIMII

VAIHE 1

Jos haluat käyttää SELFIE-välinettä koulussasi, sinun on ensimmäiseksi nimettävä harjoituksen koordinoinnista vastaava henkilö tai pieni tiimi.

VAIHE 2
Koulun koordinaattori:
rekisteröi koulun SELFIE-ympäristössä, ilmoittaa perustiedot, kuten koulun tyyppiä (esim. alemman perusasteen tai ylemmän perusasteen koulu), kokoa ja sijaintia koskevat tiedot
valitsee SELFIE-harjoituksen ajankohdan
valitsee itsearviointiin osallistujat (esim. oppilasryhmän).
VAIHE 3

Valmiiden väittämien ja kysymysten lisäksi voit valita tai lisätä koulusi tarpeita vastaavia ja asiayhteyteen sopivia aiheita.

VAIHE 4

Koordinaattorit lähettävät oppilaille, opettajille ja koulun johdolle kutsun osallistua SELFIE-itsearviointiin anonyymisti. Kysymyksiin vastaaminen kestää n. 30 minuuttia. Opettajat ja koulun johto voivat vastata kysymyksiin heille sopivana ajankohtana, oppilaiden osalta suosittelemme kyselyn integroimista oppituntiin.

VAIHE 5

Kun osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin, SELFIE-väline tuottaa koululle raportin, joka sisältää visuaalisen ja vuorovaikutteisen esityksen yhdistetyistä tuloksista. Tulokset ovat täysin anonymisoituja. Raportti on koulun omaisuutta ja vain koulu voi käyttää sitä.

VAIHE 6

SELFIE-itsearvioinnin tulosten perusteella voidaan käynnistää keskustelu siitä, miten koulussasi teknologioilla tuetaan opetusta, oppimista ja oppilaiden arviointia. Tämä voi auttaa toimintasuunnitelman laatimisessa ja ensisijaisten tavoitteiden asettamisessa.

VAIHE 7

Arviointi voidaan toistaa määräajoin edistyksen mittaamiseksi ja lisätoimia tarvitsevien alojen määrittämiseksi.