KUIDAS SELFIE TÖÖTAB

1. SAMM

Kui tahate SELFIE’t kasutada ka oma koolis, peate kõigepealt määrama inimese või töörühma, kes seda eneseanalüüsi koordineeriks.

2. SAMM
Kooli koordinaatorid:
registreerivad kooli SELFIE platvormis, esitades kooli põhiandmed, nagu kooli liik (1.–6. klass või 7.–12. klass), suurus ja asukoht
valivad SELFIE läbiviimise aja
valivad selles osalejad (nt millise kooliastme õpilased).
3. SAMM

Kohustuslike väidete ja küsimuste kõrval saate kasutada ka valikküsimusi ning kooli vajaduste ja olukorra alusel neid ise lisada.

4. SAMM

Koordinaatorid kutsuvad õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte SELFIE’s anonüümselt osalema. Küsimustiku täitmisele kulub umbes 30 minutit. Õpetajad ja koolijuhid võivad seda teha vabalt valitud ajal, õpilaste puhul on soovitatav teha seda mõne tunni ajal.

5. SAMM

Kui vastused on antud, koostab SELFIE kooli jaoks aruande, kus koondtulemused on esitatud piltlikult ja interaktiivselt. Vastused on täiesti anonüümsed. Aruanne kuulub koolile ja seda näeb vaid kool.

6. SAMM

SELFIE tulemuste alusel saate algatada arutelu, kuidas tehnoloogia toetab teie koolis õpetamist, õppimist ja õpilaste hindamist. Siis saate koostada tegevuskava ja panna paika prioriteedid.

7. SAMM

Sellist hindamist saate teha regulaarselt, et mõõta edusamme ja näha, kus veel on vaja midagi ette võtta.