ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ SELFIE

ΒΗΜΑ 1

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το SELFIE στο σχολείο σας, το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε ένα άτομο ή μια ολιγομελή ομάδα που θα συντονίζει τη διαδικασία.

ΒΗΜΑ 2

Οι συντονιστές του σχολείου:

  • εγγράφουν το σχολείο στην πλατφόρμα SELFIE, παρέχοντας βασικές πληροφορίες όπως το είδος του σχολείου (για παράδειγμα: δημοτικό, γυμνάσιο…), το μέγεθος και την τοποθεσία του
  • επιλέγουν τον χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας SELFIE
  • επιλέγουν ποιος θα συμμετάσχει (για παράδειγμα ποια ομάδα μαθητών).
ΒΗΜΑ 3

Πέρα από τα προκαθορισμένα ερωτήματα, μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε δικά σας ερωτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο περιβάλλον του σχολείου σας.

ΒΗΜΑ 4

Οι συντονιστές καλούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους του σχολείου να λάβουν μέρος στο SELFIE ανωνύμως. Θα χρειαστούν περίπου 30 λεπτά για να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια. Οι εκπαιδευτικοί και οι επικεφαλής του σχολείου μπορούν να επιλέξουν τη χρονική στιγμή που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Όσον αφορά τους μαθητές, συνιστούμε η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων να αποτελέσει μέρος του μαθήματος.

ΒΗΜΑ 5

Μόλις οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις ερωτήσεις, το SELFIE δημιουργεί αυτόματα έναν έλεγχο προόδου για το σχολείο σας, στον οποίο απεικονίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με διαδραστικό τρόπο. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα. Ο έλεγχος προόδου ανήκει στο σχολείο και μόνο το σχολείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν.

ΒΗΜΑ 6

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα του SELFIE για να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με το πώς οι τεχνολογίες υποστηρίζουν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο σας. Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ένα σχέδιο δράσης και να καθορίσετε προτεραιότητες.

ΒΗΜΑ 7

Μπορείτε να επαναλαμβάνετε περιοδικά τη διαδικασία αναστοχασμού μέσω του SELFIE για να παρακολουθείτε την πρόοδο και να διαπιστώνετε σε ποιον τομέα απαιτούνται περισσότερες ενέργειες.