JAK SELFIE FUNGUJE

KROK 1

Pokud chcete SELFIE používat ve vaší škole, musíte nejprve určit osobu nebo malý tým, který bude tuto činnost koordinovat.

KROK 2
Školní koordinátoři:
zaregistruje školu na platformě SELFIE, uveďte základní informace, jako je typ školy (např. základní nebo střední), její velikost a lokalita
zvolte načasování realizace SELFIE
vyberte, kdo se průzkumu zúčastní (např. která skupina žáků).
KROK 3

Vedle stanovených výroků a otázek můžete vybírat nebo přidávat položky, které vyhovují potřebám a situaci vaší školy.

KROK 4

Koordinátoři vyzvou žáky, učitele a vedoucí pracovníky školy, aby se průzkumu v SELFIE zúčastnili anonymně. Vyplnění dotazníku zabere asi 30 minut. Učitelé a vedoucí pracovníci školy ho mohou vyplnit tehdy, kdy jim to vyhovuje; v případě žáků doporučujeme dotazník zahrnout do výuky.

KROK 5

Jakmile účastníci odpovědí, vygeneruje SELFIE zprávu o vaší škole s agregovanými výsledky ve vizuálním a interaktivním vyjádření. Tyto výsledky jsou plně anonymizovány. Zpráva patří škole a přístup k ní má pouze škola.

KROK 6

Zjištění v SELFIE můžete použít k zahájení diskuse o tom, jak technologie podporují výuku, učení a hodnocení žáků ve vaší škole. To by vám mohlo pomoci formulovat akční plán a stanovit priority.

KROK 7

Posouzení můžete pravidelně opakovat, abyste mohli posoudit pokrok a abyste viděli, kde je zapotřebí podniknout další kroky.