КАК РАБОТИ SELFIE

СТЪПКА 1

Ако желаете да използвате SELFIE във Вашето училище, първата стъпка е да назначите човек или малък екип, който да координира сесията.

СТЪПКА 2
Училищните координатори:
регистрират училището в платформата на SELFIE, като предоставят основна информация, като например вид училище (например начално или средно училище), размер и местоположение
избират времето за провеждане на сесията в SELFIE
избират кой ще участва (например кои групи от ученици).
СТЪПКА 3

Освен установените твърдения и въпроси, можете да изберете или добавите елементи, които отговарят на потребностите или ситуацията на Вашето училище.

СТЪПКА 4

Координаторите канят учениците, учителите и училищните ръководители да участват в SELFIE анонимно. Попълването на въпросите отнема около 30 минути. За учителите и училищните ръководители това може да се направи през удобно за тях време; за учениците препоръчваме да се направи като част от урок.

СТЪПКА 5

След като участниците попълнят въпросите, SELFIE генерира доклад за Вашето училище, който показва обобщените резултати по визуален и интерактивен начин. Тези резултати са напълно анонимизирани. Докладът принадлежи на училището и само то може да има достъп до него.

СТЪПКА 6

Можете да използвате резултатите от SELFIE, за да започнете дискусия във връзка с начина, по който технологиите са в помощ на преподаването, ученето и оценяването на учениците във Вашето училище. Това може да Ви помогне да изготвите план за действие и да установите приоритети.

СТЪПКА 7

Можете да повтаряте оценката периодично с цел измерване на напредъка и установяване на областите, в които са необходими още действия.