Teagmháil

Selfie Contact Form

Bain úsáid as an bhfoirm thíos chun teagmháil a dhéanamh linn le ceisteanna nó aiseolas ar bith atá agat maidir le SELFIE.

Chun teagmháil dhíreach a dhéanamh linn ar an ríomhphost, úsáid an seoladh seo a leanas : JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.