Контакти

Selfie Contact Form

Моля, използвайте формуляра по-долу, за да се свържете с нас, ако имате въпроси или отзиви по отношение на SELFIE.

За да се свържете директно с нас по електронна поща, моля, използвайте следния адрес: JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.