О СЕЛФИЈУ

Селфи (енг. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) инструмент је осмишљен како би се школама помогло да укључе дигиталне технологије у наставу, учење и вредновање ученика. Служи утврђивању подручја која добро функционишу и оних у којима су потребна побољшања, те помаже у одређивању приоритета. Инструмент је тренутно доступан на 24 службена језика Европске уније, а с временом ће бити додато још језика.

Селфи инструментом анонимно се прикупљају ставови ученика, наставника и руководилаца у школи о томе како се у њиховој школи користи технологија. То се чини путем кратких тврдњи и питања и једноставне лествице слагања с оценама од 1 до 5. Тврдње се односе на области као што су: руководство, инфраструктура, стручно усавршавање наставника и дигитална компетенција ученика.

 

За поступак самовредновања потребно је око 30 минута. Питања су прилагођена свакој од група. На пример, ученицима се постављају питања о њиховим искуствима у погледу учења, наставницима о праксама стручног усавршавања и наставе, а руководиоци у школи изјашњавају се о изради планова и укупној стратегији.

На основу тих информација алат генерише извештај – слику („Селфи”:-)) јачих и слабијих страна школе у контексту примене дигиталних технологија за подучавање и учење. Што је више учесника из поједине школе, то ће слика школе у Селфију бити прецизнија.

Резултати и сазнања добијена у оквиру Селфија намењени су само вашој школи и не деле се с другима, осим ако то желите.

Налази ће вам дати увид у ситуацију и служиће као полазна тачка за покретање расправе о примени технологије и за израду акционог плана за вашу школу. Селфи се може употребити у каснијој фази како би се оценио напредак и прилагодио акциони план.

Користи:

 • Селфи укључује целу школску заједницу – руководиоце у школи, наставнике и ученике – у свеобухватан поступак који покрива бројне области рада школе.
 • Будући да је свака школа јединствена, инструмент може да се прилагоди. У школи можете бирати и додавати питања и тврдње како бисте их прилагодили својим потребама.
 • Селфи омогућује свим учесницима да одговарају на питања прилагођена њиховом искуству, били они ученици, наставници или руководиоци школе.
 • Селфи инструмент је бесплатан. Одговори су анонимни, а подаци сигурни.
 • У поступку самовредновања можете учествовати путем рачунара, таблета или паметног телефона.
 • Након завршетка самовредновања у Селфију, свака школа добија прилагођен, интерактивни извештај, који пружа детаљне податке и брз увид у јаче и слабије стране.

Будите део све веће заједнице школа у целој Европи које користе Селфи како би укључиле дигиталне технологије у наставу и учење.

Ко може да користи Селфи?

Селфи је доступан основним и средњим школама у Европи и изван ње. Може га употребити било која школа – не само оне школе с напредном инфраструктуром, опремом и употребом технологије.

Инструмент је доступан на сва 24 службена језика ЕУ.

Инструмент који су школе развиле за школe

Руководиоци школа, наставници и ученици од почетка су укључени у израду и тестирање Селфија:

 • 5,000 запослених у образовању дало је допринос у раној фази израде инструмента.
 • 67,000 особа из 650 школа из целе Европе је учествовало у пилотирању прве верзије.
 • Селфи је тестиран у основним и средњим школама како би се осигурало да га разумеју млађи ученици.

Приватност података

 • Селфи инструмент намењен је само школи и њиме се не прикупљају никакви лични подаци.
 • Сви одговори унесени у Селфи су анонимни. Не може се утврдити идентитет ученика, наставника, руководиоца у школи, ни других запослених који одговарају на питања и тврдње.
 • Свака школа је власник свог Селфи извештаја, који се не дели с другима, осим ако школа не одлучи супротно.
 • Ни једна друга организација, укључујући Европску комисију, не може да прати одговоре поједине школе.
 • Селфи инструмент налази се на серверу чији је власник и којим управља Европска комисија, тако да прикупљени подаци подлежу правилима Комисије о обради података.
 • Анонимни и обједињени подаци могу се употребљавати само за потребе обликовања политика и истраживања и не могу да се употребљавају у комерцијалне сврхе.

Контекст и развој

Селфи се базира на за промовисање учења у образовним установама прилагођеног дигиталном добу.

Селфи тим

Селфи је настао на основу иницијативе Европске комисије.

Инструмент је развијен у тесној сарадњи са тимовима стручњака из школа, министарствима просвете и истраживачким институтима широм Европе. Партнерске институције укључују Европску фондацију за обуку, Европски центар за развој стручног оспособљавања (ЦЕДЕФОП) и Унесков институт за информационе технологије у образовању.