O SELFIE

SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenie wyników. SELFIE ma mocne podstawy w badaniach naukowych. Opiera się na modelu Komisji Europejskiej promującym uczenie się w placówkach oświatowych z wykorzystaniem osiągnięć ery cyfrowej.

SELFIE gromadzi anonimowo opinie uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły na temat sposobu wykorzystywania technologii w ich szkołach. Odbywa się to za pomocą krótkich stwierdzeń i pytań oraz prostej skali od 1 do 5. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 20 minut.

Na podstawie otrzymanych danych narzędzie generuje raport dający obraz („SELFIE” :-)) mocnych i słabych stron szkoły w korzystaniu przez nią z technologii.

SELFIE jest dostępne w ponad 30 językach dla wszystkich szkół podstawowych, szkół średnich i zawodowych w Europie i poza jej granicami. Każda szkoła – nie tylko ta w zaawansowanym stopniu wykorzystująca infrastrukturę, sprzęt oraz technologie – może użyć tego narzędzia.

Opracowane przez szkoły i dla szkół

SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus. Wszystkie szkoły mogą z niego korzystać bezpłatnie.

Narzędzie zostało opracowane przez zespół ekspertów ze szkół, ministerstw edukacji i instytucji badawczych z całej Europy. Do instytucji partnerskich należą Europejska Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.

W tworzeniu i testowaniu SELFIE uczestniczą członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i uczniowie.

  • Na wczesnym etapie tworzenia narzędzia uwagi i propozycje zgłosiło 5 tys. nauczycieli i uczniów.
  • W teście pilotażowym uczestniczyło 67 tys. osób z 650 szkół z całej Europy.
  • SELFIE przetestowano w szkołach podstawowych, aby upewnić się, że jest ono zrozumiałe dla młodszych uczniów.

Przyłącz się!

Przyłącz się do rosnącej społeczności szkół w całej Europie, które korzystają z SELFIE jako wsparcia we włączaniu technologii cyfrowych do procesu nauczania i uczenia się.

Korzyści

  • SELFIE angażuje całą społeczność szkolną – członków kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli i uczniów – w kompleksowy proces obejmujący wiele obszarów praktyki szkolnej.
  • Ponieważ każda szkoła jest wyjątkowa, narzędzie można dostosowywać. Szkoła może wybierać i dodawać pytania i stwierdzenia, aby dostosować je do swoich potrzeb.
  • SELFIE umożliwia wszystkim uczestnikom udzielenie odpowiedzi na pytania, które odpowiadają ich doświadczeniu jako uczniów, nauczycieli lub członków kadry kierowniczej szkoły.
  • SELFIE jest bezpłatne. Odpowiedzi są anonimizowane, a dane są bezpieczne.
  • Można wziąć udział w ocenie na komputerze, tablecie lub smartfonie.
  • Po wypełnieniu kwestionariusza każda szkoła otrzymuje indywidualny, interaktywny raport, który zapewnia zarówno szczegółowe dane, jak i zestawienie mocnych i słabych stron.