O SELFIE-JUE

SELFIE (eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) instrument je osmišljen kako bi se školama pomoglo da uključe digitalne tehnologije u nastavu, učenje i vrijednovanje učenika. Služi utvrđivanju područja koja dobro funkcionišu i onih u kojima su potrebna poboljšanja, te pomaže u određivanju prioriteta. Instrument je trenutno dostupan na 24 službena jezika Evropske unije, a s vremenom će biti dodato još jezika.

SELFIE instrumentom anonimno se prikupljaju stavovi učenika, nastavnika i rukovodilaca škole o tome kako se u njihovoj školi koristi tehnologija. To se čini putem kratkih tvrdnji i pitanja i jednostavne ljestvice slaganja s ocjenama od 1 do 5. Tvrdnje se odnose na oblasti kao što su: rukovodstvo, infrastruktura, stručno usavršavanje nastavnika i digitalna kompetencija učenika.

 

Za postupak samovrijednovanja potrebno je oko 30 minuta. Pitanja su prilagođena svakoj od grupa. Na primjer, učenicima se postavljaju pitanja o njihovim iskustvima u pogledu učenja, nastavnicima o praksama stručnog usavršavanja i nastave, a rukovodioci u školi izjašnjavaju se o izradi planova i ukupnoj strategiji.

Na osnovu tih informacija alat generiše izvještaj – sliku („SELFIE” :-)) jačih i slabijih strana škole u kontekstu primjene digitalnih tehnologija za podučavanje i učenje. Što je više učesnika iz pojedine škole, to će slika škole u SELFIE-ju biti preciznija.

Rezultati i saznanja dobijena u okviru SELFIE-ja namjenjeni su samo vašoj školi i ne dijele se s drugima, osim ako to želite.

Nalazi će vam dati uvid u situaciju i služiće kao polazna tačka za pokretanje rasprave o primjeni tehnologije i za izradu akcionog plana za vašu školu. SELFIE se može upotrebiti u kasnijoj fazi kako bi se ocjenio napredak i prilagodio akcioni plan.

 • SELFIE uključuje cijelu školsku zajednicu – rukovodioce škole, nastavnike i učenike – u sveobuhvatan postupak koji pokriva brojne oblasti rada škole.
 • Budući da je svaka škola jedinstvena, instrument može da se prilagodi. U školi možete birati i dodavati pitanja i tvrdnje kako biste ih prilagodili svojim potrebama.
 • SELFIE omogućuje svim učesnicima da odgovaraju na pitanja prilagođena njihovom iskustvu, bili oni učenici, nastavnici ili rukovodioci škole.
 • SELFIE instrument je besplatan. Odgovori su anonimni, a podaci sigurni.
 • U postupku samovrijednovanja možete učestvovati putem računara, tableta ili pametnog telefona.
 • Nakon završetka samovrijednovanja u SELFIE-ju, svaka škola dobija prilagođen, interaktivni izvještaj, koji pruža detaljne podatke i brz uvid u jače i slabije strane.

Budite dio sve veće zajednice škola u cijeloj Evropi koje koriste SELFIE kako bi uključile digitalne tehnologije u nastavu i učenje.

Ko može da koristi SELFIE?

SSELFIE je dostupan osnovnim i srednjim školama u Evropi i izvan nje. Može ga upotrebiti bilo koja škola – ne samo one škole s naprednom infrastrukturom, opremom i upotrebom tehnologije.

Instrument koji su škole razvile za škole

Rukovodioci škola, nastavnici i učenici od početka su uključeni u izradu i testiranje SELFIE-ja:

 • 5.000 njih dalo je doprinos u ranoj fazi izrade instrumenta.
 • 67.000 osoba iz 650 škola iz cijele Evrope je učestvovalo u pilotiranju prve verzije.
 • SELFIE je testiran u osnovnim i srednjim školama kako bi se osiguralo da ga razumiju mlađi učenici.

Privatnost podataka

 • SELFIE instrument namjenjen je samo školi i njime se ne prikupljaju nikakvi lični podaci.
 • Svi odgovori uneseni u SELFIE su anonimni. Ne može se utvrditi identitet učenika, nastavnika, rukovodioca škole, ni drugih zaposlenih koji odgovaraju na pitanja i tvrdnje.
 • Svaka škola je vlasnik svog SELFIE izvještaja, koji se ne dijeli s drugima, osim ako škola ne odluči suprotno.
 • Ni jedna druga organizacija, uključujući Evropsku komisiju, ne može da prati odgovore pojedine škole.
 • SELFIE instrument nalazi se na serveru čiji je vlasnik i kojim upravlja Evropska komisija, tako da prikupljeni podaci podležu pravilima Komisije o obradi podataka.
 • Anonimni i objedinjeni podaci mogu se upotrebljavati samo za potrebe oblikovanja politika i istraživanja i ne mogu da se upotrebljavaju u komercijalne svrhe.

Kontekst i razvojt

Selfi se bazira na okviru Evropske komisije za promovisanje učenja u obrazovnim ustanovama prilagođenog digitalnom dobu.

SELFIE tim

SELFIE je nastao na osnovu inicijative Evropske komisije.

Instrument je razvijen u tjesnoj saradnji sa timom stručnjaka iz škola, ministarstvima prosvjete i istraživačkim institutima širom Evrope. Partnerske institucije uključuju Evropsku fondaciju za obuku, Evropski centar za razvoj stručnog osposobljavanja (CEDEFOP) i Uneskov institut za informacione tehnologije u obrazovanju.